–> You won’t get lost

Sherpas Proyects

Wij zijn de ontwikkelingsversnellers, de gedragsveranderaars die individuen, teams, afdelingen en organisaties wendbaar en duurzaam in beweging zetten.

Wij bieden een reeks interventies aan; coaching, training, proces- en projectbegeleiding. Wij zoeken naar verbinding tussen individuen, teamgenoten en collega’s om de beoogde ontwikkeling in gang te zetten.

Sherpas Proyects past consequent de volgende principes toe:

Inspiratie: wij inspireren en versnellen ontwikkeling en zetten aan tot verandering. Wij streven naar acceptatie met hart en ziel.

Implementatie en integratie: woorden alleen zijn niet genoeg. Het gaat om meetbare veranderingen. Het toepassen van het geleerde in het dagelijkse werk. Het bereiken en borgen van positieve resultaten. Deelnemers worden geholpen om zich het geleerde eigen te maken om het daarmee met succes te kunnen integreren in hun werk.

Samenwerking is ons sleutelwoord. Onze aanpak is dusdanig dat te allen tijde de specifieke belangen en waarden van uw bedrijf worden behartigd. Wij werken nauw samen met onze opdrachtgevers, ontwerpen praktische maatwerk oplossingen en helpen u het beoogde positieve resultaat te bereiken.

De Sherpas Proyects belofte: Wij luisteren naar u, wij helpen u uw doelen te bereiken en wij helpen u succes te behalen door nauw met u samen te werken.

COACHING

Coachen betekent mensen in beweging krijgen door ze te laten reflecteren op eigen gedrag en hier zelf verantwoording voor te nemen. Soms is het nodig dat iemand eens met je mee kijkt naar hoe en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. 

TRAINING

Sherpas Proyects biedt een interessant en breed trainingspakket aan. Wij willen graag een structurele bijdrage leveren aan de continue verbetering van de resultaten met mensen. De trainers van Sherpas Proyects zijn op basis van hun ervaring en expertise in staat om uw vragen te vertalen in een werkzame maatwerkoplossing.

PROCESBEGELEIDING

Organisaties zijn continu in ontwikkeling, waarbij de hulp van een deskundige noodzakelijk kan zijn. Een professioneel begeleider die de groep in het proces ondersteunt, die weet welke stappen er gezet moeten worden om in een optimale samenwerking te komen tot een gedragen resultaat.

PROJECTEN

Als projectmanagers realiseren wij voor u het gewenste resultaat, binnen het vastgestelde budget, binnen het uitgestippelde tijdspad en met de vereiste kwaliteit. Wij zijn in staat uw projecten en/of programma’s professioneel te managen en uw projectmanagers of -leiders te coachen,

peter vos sherpas proyects

Peter Vos:

Introductie

Ontzorgen op Hoog Niveau

Coaching

Timemanagement

Projectassistent

Jakob Zwinderman sherpas proyects

Jakob Zwinderman:

Introductie

Scans

Werkgeluk programma

Teamverbinding

Intervisie

Leontien en Janneke-2

Leontien & Janneke:

Onze professionele ondersteuners.
Boekhouding, facturatie en algemene ondersteuning.

Leontiens Art

onze Online Scans

Quick Scan Werkgeluk

Is er sprake van werkgeluk binnen jouw team/ organisatie?
Doe gratis een snelle test met deze 10 vragen

Competentie Scan

Verwerf inzicht in je sterke competenties – jouw eigen krachtige basis!

Competence Scan (GB)

Gain insight into your strong competences – your own powerful foundation!

Teamrollen knop blauw 2023

Teamrollen Scan

Welke Teamrollen passen het beste bij jou.  Doorloop de vragenlijst en kom er achter….

→  TWEETS @Sherpasproyects

uw vragen en/of opmerkingen horen we graag

verstuur een Bericht naar SherpasProyects

onze Partners

logo aguna