Deze vragenlijst brengt een aantal samenhangende behoeftes, gedragingen en kenmerkende uitspraken in kaart. Aan de hand daarvan kan een indicatie worden gegeven van de teamrollen die het best bij u passen.

De vragenlijst bestaat in totaal uit 50 stellingen en uitspraken. Het invullen duurt in totaal ongeveer 10 minuten.

U ziet hieronder een aantal stellingen die iets zeggen over uw rol in een team.
Geef per stelling aan in hoeverre deze voor u kenmerkend is.


 

 

  • Behoeftes
  • Gedragingen
  • Uitspraken
 

Behoeftes

1. Ik wil graag besluiten nemen en acties benoemen
2. Ik houd van ordelijkheid en het werken volgens een plan
3. Ik vind het prettig om ongeremd te fantaseren in mogelijkheden
4. Ik houd ervan om overzicht te hebben hoe zaken lopen in een project
5. Ik ben van 'niet praten, maar aan het werk gaan'
6. Ik houd van een sterke verbondenheid tussen de teamleden
7. Ik vind het prettig als alle neuzen dezelfde kant op staan
8. Ik houd ervan heel hard te werken en veel meters te maken
9. Ik wil graag een goede werksfeer, waarin iedereen zich prettig voelt
10. Ik houd van uitdagingen en ga moeilijke taken zeker niet uit de weg
11. Ik houd van grote zorgvuldigheid en de puntjes op de i te zetten
12. Ik bedenk vaak nieuwe invalshoeken en wil vernieuwen
13. Ik houd ervan zekerheid te zoeken en controle te hebben in het project
14. Ik vind het prettig om een coördinerende rol in het project te hebben
15. Ik probeer conflicten in het team te vermijden
16. Ik houd van een gestructureerde aanpak
17. Ik vind het fijn om moeilijke en complexe vraagstukken op te lossen
18. Ik houd ervan zaken altijd op tijd af te leveren
19. Ik leg veel contacten met anderen
20. Ik houd van drukte en afwisseling in het project