Procesbegeleiding

Organisaties zijn continu in ontwikkeling, waarbij de hulp van een deskundige noodzakelijk kan zijn. Een professioneel begeleider die de groep in het proces ondersteund, die weet welke stappen er gezet moeten worden om in een optimale samenwerking te komen tot een gedragen resultaat.

Bij Sherpas Proyects vindt u dergelijke professionals. Mensen die zich de situatie in organisaties snel eigen kunnen maken om vervolgens een goed passende ondersteuning te bieden. Daarbij hanteert Sherpas Proyects altijd dezelfde insteek: een procesgerichte werkwijze, waarbij de inhoud door de opdrachtgever bepaald wordt. In zo’n traject is Sherpas Proyects de helpende, structurerende en faciliterende factor. (Afgeleid van het Latijn: facilis betekent ‘makkelijk’.)

Elk vraagstuk is anders, dus ziet de dienstverlening van Sherpas Proyects er elke keer anders uit. Het uitgangspunt is altijd dat doen wat het beste past bij de specifieke situatie.

Onze ervaring is dat deze manier van werken meer effect heeft, omdat het uitgaat van de processen van de opdrachtgever. De resultaten worden dan ook altijd als ‘eigen’ ervaren.

‘Sherpas dragen, coachen, en schatten de omstandigheden in; de klimmer moet zelf klimmen’

Sherpas Proyects is lid van de IAF (International Association of Facilitators) en werkt van daaruit samen met een wereldwijd netwerk van facilitators, die gezamenlijk werken aan een hoge kwaliteitsstandaard voor het vak faciliteren.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.