Peter Vos

Wie is Peter

Introductie.

Ontzorgen op Hoog Niveau

Ontzorgen betekent letterlijk: zorgen wegnemen bij de ander. Ontzorgen op hoog niveau wil zeggen dat je daar ook degene voor wie je werkt in betrekt…..

Timemanagement

Sherpas Proyects ondersteunt regelmatig individuen, teams en organisaties in het optimaal benutten van tijd.

W

Coaching

Coachen betekent mensen in beweging krijgen door ze te laten reflecteren op eigen gedrag en hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Soms is het nodig dat iemand eens met je mee kijkt naar hoe en waarom je de dingen doet zoals je ze doet.

De projectassistent

De secretaresse van de toekomst,een belangrijke speler in projecten. Het is belangrijk te beseffen dat hierbij duidelijk andere kwaliteiten en competenties worden gevraagd.

Wie is Peter

Geboren Stadjer (Groningen), woont in Zutphen met Zeeuwse Leontien.

Gepassioneerd trainer, spreker en personal coach, auteur van diverse boeken.

Kleurt graag buiten de lijntjes, houdt van muziek, sport in het algemeen en is regelmatig op de tennisbaan te vinden.

Ontzorgen op Hoog Niveau

voor alle professionele ondersteuners!

Een aanzienlijke groep professionele ondersteuners vormen secretaresses.

Om meer inzicht te krijgen in Ontzorgen op Hoog Niveau allereerst een interview met Ellen Smink (ellen@yes-communicatie.nlhttp://www.yes-communicatie.nl) gebruikt voor het Afdelings- & Medisch Secretaressecongres in april 2019.  Peter Vos verzorgde daar een aantal workshops over Ontzorgen op Hoog Niveau.

“Veel secretaresses denken nog steeds dat de agenda’s van de personen voor wie ze werken leading zijn en vergeten daardoor hun eigen agenda.”

Ontzorgen is één van de kernkwaliteiten van secretaresses. Anno nu is dat echter niet meer genoeg om als professionele ondersteuner te kunnen functioneren. Managers doen meer zelf en er worden andere competenties gevraagd van secretaresses. Ontzorgen op hoog niveau, bijvoorbeeld. Trainer en auteur Peter Vos weet er alles van. Wij vroegen hem het hemd van het lijf.

Wat moeten we ons voorstellen bij ontzorgen op hoog niveau?
“Secretaresses zijn over het algemeen erg goed in ontzorgen. Ontzorgen betekent letterlijk: zorgen wegnemen bij de ander. Ontzorgen op hoog niveau wil zeggen dat je daar ook degene voor wie je werkt in betrekt, waardoor je samen bepaalt wat dat ontzorgen moet zijn. Vaak denkt de ondersteuner te weten wat de ander van hem of haar verwacht. Ik denk dat dat niet meer bij deze tijd past, omdat je dan vanuit de Calimero-gedachten (ik ben klein en jij bent groot en jij bepaalt) werkt. Het is beter om vanuit je kracht te opereren in plaats vanuit de Calimero-positie te acteren. Daardoor word je meer dirigent dan marionet.”

 Dat betekent dus ook een verandering bij degene die je ontzorgt.
“Dat klopt. Je zou kunnen stellen dat sommige managers eigenlijk geen ondersteuning meer nodig hebben. Er zijn partijen die zeggen dat het vak van secretaresse aan het uitsterven is. Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk wel dat het secretaresse vak enorm aan het veranderen is en de komende jaren verder zal evolueren. Ontzorgen op hoog niveau is een manier om je vak op een interessante manier in te vullen. Daarbij is het niet zo is dat de manager achterover kan leunen en alles gedaan wordt door de secretaresse, maar dat de manager daar ook bij betrokken is en er tijd voor vrij maakt. Inhoudelijk gezien is de manager nog steeds de leader. Projectmatig is de secretaresse in staat op gelijk niveau met hem of haar te zijn. Alleen laten ze dat soms door onterechte bescheidenheid of door een andere reden vaak na. Daardoor missen ze in mijn ogen kansen. Ik ben ervan overtuigd dat veel secretaresses in staat zijn hun rol te vergroten en belangrijker te maken, zodat die rol ook meer inhoud en waarde krijgt.”

 En het werk uitdagender wordt?
“Precies! Ik hoor secretaresses vaak zeggen: ‘de dingen die ik een aantal jaren geleden deed, doe ik nu niet meer, of worden bij me weggehaald’. Dan kun je bij de pakken neer gaan zitten, maar je kunt ook denken: daardoor ontstaat er ruimte en die ruimte ga ik pakken. Je hoeft niet te wachten tot je merkt dat je vak zo is uitgehold dat er geen toekomst meer in is. Secretaresses werken steeds vaker voor meerdere managers of een totaal team. Dit alles vraagt om een andere manier van werken; het ontzorgen op hoog niveau van het management. Een mind-shift van werken ‘voor’ naar werken ‘met’ een manager.”

Geldt dat ook voor medisch secretaresses en secretaresses in de zorg?
“Ook de medische wereld is aan het veranderen. Dat gaat misschien wat trager dan de grote boze buitenwereld omdat het wat ingewikkelder is, maar het gebeurt wel. Als je in een organisatie werkt waarbij de manager zegt dat hij of zij gewoon op de ouderwetse manier aan de slag wil en geen tijd wil vrijmaken om over dit onderwerp te praten, dan is het aan de secretaresse om dat gesprek wel op gang te brengen. Dat gebeurt gelukkig ook al, hoewel nog mondjesmaat. Ik vind het ook belangrijk dat secretaresses eens kritisch naar zichzelf kijken. Als ze al jaren proberen iedereen blij te maken, is het belangrijk dat ze leren dat die tijd inmiddels is geweest. Het gaat erom dat je situationeel kunt bepalen wie op een bepaald moment geholpen moet worden en wie misschien wat later. Als secretaresse moet je niet alleen in het verlengde van de prioriteiten werken van degene voor wie je werkt, maar ook je eigen prioriteiten kennen en die centraal stellen in de keuzes die je elke dag hebt.”

Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat?
“Door het werk niet op je af te laten komen, maar beter na te denken over welk werk er aan zit te komen en wat dat voor jou betekent. Heel praktisch gezien betekent het dat je je eigen agenda net zo belangrijk maakt als de agenda’s om je heen. Dat klink misschien wat utopisch, maar ik denk echt dat het zo gaat worden. Er komt een tijd dat degene waar de secretaresse voor werkt eerst in de agenda van de secretaresse kijkt of iets uitkomt. Veel secretaresses denken nog steeds dat de agenda’s van de personen voor wie ze werken leading zijn en vergeten daardoor hun eigen agenda. Als ze dat blijven doen, zullen ze altijd blijven ontzorgen op het niveau zoals het nu is.”

Het begint dus met afspraken met elkaar maken?
“Het uitgangspunt blijft dat je degene voor wie je werkt nog beter ondersteunt, maar het is ook belangrijk dat je samen naar de lange termijn kijkt. Ik hoor vaak van secretaresses dat de managers geen tijd hebben om samen even te reflecteren: wat is er gebeurd en wat staat eraan te komen. Daar moet je als secretaresse geen genoegen meer mee nemen. Zorg ervoor dat het elke week op de agenda staat en dat zowel jij als degene die je ondersteunt dat ook navolgt.”

Welke skills moet je hebben om op hoog niveau te kunnen ontzorgen?
“Dat is een goede vraag. Soms is dat ook afhankelijk van de situatie. Een competentie die ik zelf heel belangrijk vind, is ondernemend zijn. Dat betekent ook dat als het linksom niet gaat je je creativiteit gebruikt om te bedenken hoe het anders kan. Een andere skill die je nodig hebt, is bijvoorbeeld hulp van anderen inroepen en accepteren in plaats van solistisch optreden. Veel secretaresses zijn behoorlijk perfectionistisch. Het is goed als je dat enigszins los kan laten en voortaan optimaal in plaats van perfectionistisch gaat werken.”

En dat is het begin van de verandering?
“Elke manager is anders en elke ondersteuner is anders. Het blijft toch maatwerk. Waar het om gaat is dat het uiteindelijk automatisch een soort pingpong-prioriteitenspel wordt tussen managers en secretaresses, waarbij je als secretaresse zelf keuzes maakt over de activiteiten die je doet. Als dat zo is, kun je als secretaresse ook zeggen: ‘het lijkt me verstandiger dat we dit niet deze week oppakken, maar volgende week plannen’. Dat voorkomt dat je teveel in de ad hoc schiet. Als je altijd ad hoc reageert op gebeurtenissen blijft er weinig tijd over om echte verandering teweeg te brengen. Het is ook belangrijk dat je reflectie inbouwt in plaats van steeds harder te gaan rennen. Schakel af en toe even terug en neem vijf of tien minuten per dag de tijd om na te denken over waar je tevreden en minder tevreden over bent en wat je de komende tijd anders zou kunnen doen. Als je dat leert ben je al voor een deel bezig de basisvoorwaarden te creëren om ontzorgen op hoog niveau in praktijk te brengen.”

Ontzorgen op hoog niveau


(maatwerk training fysiek of online: van een eenmalige POWERBOOST tot een traject met groepssessies en persoonlijke coaching)

Van meerwaarde (durven) zijn voor het management

Als veel variabelen in de wereld en bij organisaties snel veranderen, onzeker, complex en vaag zijn, dienen ook professionele ondersteuners op een andere manier te gaan werken. Niet meer alles strak vastzetten maar juist flexibel zijn en meedenken. Professionele ondersteuners zullen actiever dan ooit bij moeten dragen aan oplossingen voor huidige en toekomstige uitdagingen.

Je leert hoe je, in deze uitdagende tijd, samen met je manager vormgeeft aan een optimale samenwerking om te komen tot de gewenste resultaten, zonder dat je jezelf wegcijfert. Je leert je profileren door mee te denken, tegenwicht te bieden en geregeld mee te sturen.

  Wat je leert

  • Je profileren door mee te denken, tegenwicht te bieden en geregeld mee te sturen
  • Van werken voor een manager naar werken met een
   manager
  • Meer uitdaging
  • Minder ad-hoc werken
  • Meer tijd voor reflectie en dus voor jezelf
  • Meer afstemming met je manager
  • Een nauwere samenwerking met je manager
  • Omgaan met veranderingen
  • Communicatie en beïnvloeden

  Na deze training

  • Kun je helderheid verschaffen en zaken simpel(er) in plaats
   van ingewikkelder maken
  • Kun je de juiste keuzes maken over wat te doen en wat niet,
   ook als je onder druk staat
  • Kun je efficiënter samenwerken met je leidinggevende,
   doordat jij een onderbouwd samenwerkingsvoorstel
   kunt formuleren. Daarbij weet jij daadkrachtig(er) te
   communiceren, stimuleer je jouw leidinggevende effectieve
   feedback te geven en weet je hier vervolgens ook goed
   mee om te gaan

  Belangrijkste onderwerpen

  • Omgaan met veranderingen 
  • Uitgangspunten ‘ontzorgen op hoog niveau’ 
  • Vertaalslag ‘ontzorgen op hoog niveau’ naar jouw situatie 
  • Communicatie en beïnvloeden 
  • Feedback geven en ontvangen 
  • Persoonlijk leiderschap

  Timemanagement

  Timemanagement is een “evergreen”!

   

  Timemanagement-sherpas peter vos

  30 jaar geleden vervolgde ik mijn trainersloopbaan bij TMI Nederland, het Nederlandse onderdeel van Time Manager International waar, zoals de naam als zegt, de focus lag op het managen van je tijd. Veel vrienden en bekenden verklaarden mij toen voor gek. Timemanagement zou een gepasseerd station zou zijn. Een lang verhaal kort gemaakt: 10 jaar heb ik met veel plezier bij TMI gewerkt, onder meer door honderden trainingen te verzorgen rondom het zogenaamde gepasseerde station. Binnen Sherpas Proyects hebben we in de 20 jaren van ons bestaan ons regelmatig bezig gehouden met training en coaching rondom timemanagement. De invulling verandert uiteraard maar in essentie blijft het effectief en efficiënt gebruik van hun TIJD voor velen een uitdaging!

  Hieronder enkele flarden van een interview met onder andere ondergetekende over timemanagement voor Intermediair alweer 20 jaar geleden en nog steeds actueel! 

  Werkdruk op hoogste niveau? 

  Veel werknemers gaan volgens CBS gebukt onder te hoge werkdruk. Volgens de loopbaanenquête 2000 van newmonday.com heeft driekwart van de hoger opgeleiden last van hoge werkdruk. En bijna een kwart zegt vrijwel altijd met een te hoge werkdruk te maken te hebben. Het nieuwe statussymbool voor goedbetaalde tweeverdieners is dan ook vrije tijd. Maar hoe zorgen we voor meer vrije tijd?

  Hoe ontstaat hoge werkdruk?

  De belangrijkste oorzaak van tijdgebrek ben jezelf. Onbewust zorg je voor heel wat oponthoud op een dag. En vaak verzin je daar ook nog allerlei excuses voor. Wat zijn die tijdrovers?

  • Uitstel van activiteiten,Timemanagement-sherpas peter vos-2
  • Telefoontjes en e-mail,
  • Vergaderingen zonder agenda en eindtijd,
  • Een rommelige werkplek,
  • Gebrek aan planning.

  Symptomen van hoge werkdruk
  Er zijn diverse symptomen aan te geven, die wijzen op (te)hoge werkdruk:

  • Te veel taken, te weinig tijd,
  • Niet toekomen aan belangrijke taken,
  • Een gevoel van stress en een gebrek aan controle,
  • Het gevoel hebben dat je niet aan je werk bent toegekomen,
  • De kwaliteit van je werk neemt af,
  • Je legt de oorzaak bij anderen,
  • Je raakt minder betrokken,
  • Je meldt je ziek.

  Af en toe hoge werkdruk is niet erg. Dat houdt je scherp, maar chronische werkdruk kan problemen veroorzaken.

  Mensen nemen te veel werk aan. Zaken worden niet afgewerkt door gebrek aan zelfdiscipline. En overdreven perfectionisme levert meestal alleen maar meer werkdruk op. Als je zonder plan aan het werk gaat en adhoc je taken afhandelt, blijven waarschijnlijk de belangrijkste zaken liggen. Timemanagement is een vorm van tijdsbeheersing waarbij je meester bent over je eigen tijd en je tijd niet over jou.

  Timemanagement? Timemanagement-sherpas peter vos-3Timemanagement is een goede manier om dingen in banen te leiden. Het leert je onder meer het belang van overzicht en controle op je eigen werk. Als je effectief met je tijd omgaat, geniet je meer van je vrije tijd. Als je overdag last van stress hebt, dan is het moeilijk dat ’s avonds los te laten. Vergeet niet, timemanagement is geen doel op zich, maar een hulpmiddel.

  Wat we willen is de juiste balans tussen werk en privé. En het bereiken van onze doelen en plannen. Tijdens een cursus timemanagement leer je vooral om prioriteiten te stellen en je daaraan te houden.
  Realisme in vooral dagelijkse doelstellingen en taken helpt mensen ‘vinkjes’ te zetten en voorkomt problemen door onafgemaakte taken.

  Anno nu zijn veel tijd gerelateerde uitdagingen hetzelfde en/of complexer.
  Door Corona werken we bijvoorbeeld veel thuis en wordt de balans privé-werk extra op de proef gesteld. De één kan hier prima mee omgaan terwijl de ander de klok graag wil terugdraaien naar februari 2020.

  Sherpas Proyects ondersteunt regelmatig individuen, teams en organisaties in het optimaal benutten van tijd. Bij een bouwbedrijf ondersteunen we bijvoorbeeld momenteel projectleiders, planvoorbereiders, werkvoorbereiders en uitvoerders in het optimaal benutten van hun – en elkaars tijd. Wij doen dit door middel van korte online workshops en online training. Inhoudelijk: zelfkennis, verwachtingsmanagement, prioriteiten stellen, afstemmen en uitvoeren en slim kiezen.

  Voor meer informatie: neem contact op met Peter Vos:
   p.vos@sherpasproyects.com / 06-51905653

   

  Persoonlijke Coaching

  “Als je altijd doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg!”

  Coaching sherpas peter vos

  Coachen betekent mensen in beweging krijgen door ze te laten reflecteren op eigen gedrag en hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Soms is het nodig dat iemand eens met je mee kijkt naar hoe en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Door altijd maar gewoon door te gaan, roest je vast of dwaal je af van de koers die je eigenlijk wilt varen en dobber je wat rond in de waan van alle dag.

  Een coach kan je helpen door met je te zoeken en te praten over de oorzaak van het vastlopen in je werk, het gevoel dat je wordt geleefd en dat het je ‘boven het hoofd’ groeit.

  Door opnieuw de doelen, taken, rollen en verantwoordelijkheden eens onder de loep te nemen blijkt soms dat veel is ontstaan door ingesleten patronen en gewoonten. Af en toe eens kritisch stilstaan bij de huidige situatie geeft vaak hele goede ideeën voor veranderingen.

  Voor wie: 

  Mensen uit het bedrijfsleven of overheid die een persoonlijke coach willen, kunnen of moeten inzetten om daadwerkelijk persoonlijke veranderingen te bewerkstelligen. 

  Voorbeelden van leerbehoeftes:

  • Vastlopen in de waan van de dag waardoor het allemaal te veel wordt.
  • Er wordt steeds tegen dezelfde problemen aangelopen.
  • Werkzaamheden worden als ‘zwaar’ en ‘moeizaam’ ervaren.
  • Er wordt druk gevoeld of uitgeoefend.
  • Er zijn conflicten ontstaan die onoplosbaar lijken te zijn.
  • Er gaat een uitbreiding of verandering in het takenpakket plaatsvinden.
  • Er wordt een nieuw, uitdagend, project gestart.

  Soms is het nodig om met een onafhankelijk iemand van gedachten te wisselen over de manier waarop het werk wordt gedaan, hoe er met collega’s of derden wordt omgegaan en te praten over die dingen die men als moeilijk of lastig ervaart. Veranderingen brengen vaak onzekerheid met zich mee; zal het me lukken, ben ik er klaar voor, wat als de resultaten tegenvallen? Vaak ontbreekt het aan een sparringpartner op gelijk niveau die reflectie biedt op het eigen functioneren. Hierdoor ontstaat de behoefte om met iemand van buiten de organisatie van gedachten te wisselen. 

  Uitvoering:

  Coaching biedt een vorm van reflectie die hen in staat stelt effectiever hun taken uit te voeren. Het doel van coaching is het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling binnen de werksituatie. Daarnaast wordt door het aanreiken van – en oefenen met – methodisch en didactisch materiaal het arsenaal van gedragsalternatieven en communicatievaardigheden uitgebreid

  Effect:

  Deelnemers hebben hun reflecterend vermogen op het eigen gedrag en functioneren verder ontwikkeld. Door middel van uitbreiding van het aantal gedragsalternatieven kunnen deelnemers het effectief gedrag verbeteren. Deelnemers hebben een uitbreiding van het instrumentarium op het gebied van onderhandelings- en communicatieve vaardigheden, conflicthantering en coaching van leren kennen. 

  Duur:

  Gesprekken kunnen plaatsvinden volgens een vast schema gedurende een afgesproken periode, maar ook ‘op afroep’, al naar gelang de behoefte. Soms kort en krachtig (6 gesprekken), soms intensief en langduriger. Altijd maatwerk en dus afhankelijk van de specifieke situatie. 

  In een vrijblijvend intakegesprek worden de mogelijkheden verkent en vooral ook onderzocht of er een klik is tussen de coach en de coaching kandidaat.

  Coaching sherpas peter vos-2

  Peter Vos is ook carrière coach!

  Binnen Sherpas Proyects is Peter Vos een zeer ervaren persoonlijke coach. Hij coacht al meer dan 20 jaar succesvol diverse mensen bij verschillende organisaties in uiteenlopende branches. Vaak zijn dat coaching trajecten rondom persoonlijke effectiviteit en efficiency. Daarnaast wordt hij ook regelmatig gevraagd om mensen te helpen in hun zoektocht naar hoe ze verder willen/moeten met hun loopbaan.

  Soms sta je op een punt in je loopbaan dat je niet weet hoe je verder wilt. Of je wordt door je werkgever ertoe gedwongen om na te denken over een nieuwe stap binnen of buiten je organisatie. Hoe pak je dat dan aan? Misschien is het wel eens tijd om het roer om te gooien, maar is dat realistisch? 

  Veel vragen die in je omgaan en waar je over na moet denken. Het kan dan heel prettig zijn om deze vragen samen met iemand anders te bespreken en op zoek te gaan naar kansen en talenten. En dat doe je dan natuurlijk het liefst met iemand die je inzicht geeft in de arbeidsmarkt en die bekend is met jouw vakgebied. De Sherpas Coach helpt jou in de beklimming, waar je soms als een berg tegen aan kunt kijken. 

  We gaan aan de slag met vragen als: met vragen als: 

  Wie ben ik? 

  Wat wil ik? 

  Wat kan ik? 

  Hoe kom ik op de juiste plaats in mijn (of een andere) organisatie met mijn competenties? 

  Haal ik wel het beste uit mezelf? 

  Coaching sherpas peter vos-3

  Door alle veranderingen binnen organisaties wordt het steeds belangrijker om ingezet te worden in je kracht. Dingen doen waar je talent voor hebt en waar je plezier aan beleeft. You won’t get lost! Wij helpen je om richting te bepalen, zodat je niet verdwaald. Samen bepalen we je richting, introduceren je bij het juiste netwerk en/of adviseren je omtrent solliciteren. Dit alles met maar één doel: de baan te vinden waarbij jij als gepassioneerde werknemer aan de slag kunt! Met mijn achtergrond en jarenlange ervaring kan ik je uitstekend adviseren bij deze vraagstukken en je helpen bij het bereiken van je doelen.
  Want het gaat niet altijd vanzelf in je loopbaan. 

  Peter Vos is gepassioneerd, enthousiast, creatief, innovatief, empathisch, optimistisch, integer en klantgericht.

  Een team heeft het soms ook nodig om even stil te staan bij waarom ze het team op deze wijze hebben vormgegeven en bij de manier waarop ze bezig zijn hun doelen te bereiken.

  Coaching sherpas peter vos-4

  De projectassistent

   

  De secretaresse van de toekomst wordt steeds vaker een belangrijke speler in projecten. Het is belangrijk te beseffen dat hierbij duidelijk andere kwaliteiten en competenties worden gevraagd. Als projectassistent moet je goed kunnen samenwerken met de projectleider en het projectteam. Duidelijke afspraken maken en doen aan verwachtingsmanagement. Dit bepaalt waar je in een project staat en waar je je kwaliteiten kunt inzetten.

  De positie als projectassistent: zo draag je optimaal bij aan een project!
  In het project werk je samen met meerdere personen. Ieder heeft zijn rol, taak en verantwoordelijkheden. Bij de start van het project is de opdrachtgever nauw betrokken bij het wegzetten van het project. Hiervoor wordt een projectmanager ingeschakeld die samen met een projectteam de uitdaging aangaat. In deze keten van betrokkenen zit ook de projectassistent en het is de kunst én van groot belang om als projectassistent zo vroeg mogelijk in het project te stappen. Hiermee wordt de positie gepakt en kan de eigen rol worden vormgeven.

  De functie van projectassistent verschilt wezenlijk van die van een secretaresse. Een secretaresse opereert als management- of stafondersteuner en helpt anderen hun doelen te realiseren. Projectassistenten zijn ook verantwoordelijk voor een aantal taken en resultaten. Hierbij kan gedacht worden aan een bijdrage richting de organisatie (wie doet wat) en de informatievoorziening (wie moet welke informatie ontvangen?) De projectassistent heeft een verantwoordelijke rol in het project onder regie van de projectleider.

  Afspraken
  De projectassistent is samen met de projectleider het kleinste team binnen het projectteam. Het succes van dit team is afhankelijk van de onderlinge samenwerking. Het functioneren als klein team hangt af van een aantal belangrijke randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden moet je vooraf met elkaar hebben besproken. Hierin kun je je verwachtingen over en weer op tafel leggen en hierover afspraken maken. Het contracteren van het kleinste team is dé start van een goede samenwerking.
  In het contract kun je afspraken maken over:

  • Met welke regelmaat hebben we overleg
  • Hoe houden we elkaar goed op de hoogte?
  • Wat zijn de kwaliteit en kwantiteitsafspraken?
  • Hoe gaan we om met feedback?
  • Waar vullen we elkaar aan?

  Het startgesprek tussen de projectleider en de projectassistent is een opmaat voor een goede samenwerking. Niet alle onderwerpen die besproken worden kunnen in een samenwerkingscontract gevat worden, maar in het gesprek maakt de projectassistent zich zichtbaar.

  Posities
  De ideale situatie is om bij de start van het project direct aan te schuiven. Dan kun je direct je denkkracht en deskundigheid inzetten. We onderscheiden vier posities waarin de projectassistent kan bijdragen aan een project: de externe -, de rand-, de centrale – en de deelpositie. In het verschenen Projectassistentboek kun je hier meer over lezen. 

  Boektip: Het projectassistentboek
  Als projectassistent ben je vaak ook sparringpartner van de projectleider. Wil je deze rol glansrijk vervullen? Lees dan ‘Het Projectassistentboek’ over projectfasen, effectief communiceren, de kunst van het samenwerken, feedback geven en ontvangen, omgaan met conflicten en handige digitale tools.

  Om de positie van projectassistent optimaal te vervullen is het essentieel zo vroeg mogelijk in het project stappen, goede samenwerkingsafspraken maken met de projectmanager én competenties verder ontwikkelen.

  Competenties van de project assistent
  Competenties zijn te lezen als een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. Maar wat verandert dat aan de competenties van een ‘nieuwe’ projectassistent? In ieder geval verandert de basis niet; organiseren, communiceren en klantgericht handelen blijven onverminderd verankerd in het profiel van een goede projectassistent. Wat wél verandert is het belang van deze competenties. Je moet ze in de nieuwe en tijdelijke werkomgeving op een hoger niveau beheersen dan ooit tevoren. Flexibiliteit, stressbestendigheid en assertiviteit komen centraal te staan. Vooropgesteld dat er vele competenties en kwaliteiten in het werkveld van de projectassistent aanwezig zijn, is het van belang extra aandacht te hebben voor deze kerncompetenties voor het werken in projecten. En dat vraagt om het trainen van deze competenties.

  Vervolgstap in je carriere?
  Wil je je verder ontwikkelen als projectassistent? Kijk samen met Sherpas Proyects naar je ontwikkelpotentieel. Door coaching en/of training on the job kun je de volgende stap maken tot de onmisbare schakel in projecten: De Projectassistent.

  uw vragen en/of opmerkingen horen we graag

  verstuur een Bericht naar Peter Vos