Jakob Zwinderman

Wie is Jakob

Introductie.

Scans

Er zijn 3 scans en 3 partners waar we mee samen werken.

Werkgeluk programma

Wat is nu eigenlijk werkgeluk?
Wat kun je als organisatie stimuleren én wat heeft de medewerker zelf in de hand?

W

Teamverbinding

Het TeamVerbinding model is een instrument die het mogelijk maakt om de verschillende rollen binnen het team en het team als geheel te beschrijven en te visualiseren.

o

Intervisie

Doelgroep: Managers en medewerkers die in een groep eigen thema’s willen verkennen en verdiepen.

Jakob Zwinderman

Gezinsman, klaverjasser, maatschappelijk betrokken.

Professional in team en persoonlijke effectiviteit.

Voorzitter van meerdere verenigingen, kickboksen, basketbal, lezen, muziek.

Opnemen scans/vragenlijsten

Scans/vragenlijsten
Er zijn 3 scans en 3 partners waar we mee samenwerken.
1. Werkgeluk (samen met Eigenstijl Leefstijlcoaching)
2. TeamVerbinding (samen met Team Werkt)
3. Competentiescan (samen met Boozzt)

 

Werkgeluk programma

Werkgeluk

Wat is nu eigenlijk werkgeluk? Wat kun je als organisatie stimuleren én wat heeft de medewerker zelf in de hand?

Het programma

Om het programma zoveel mogelijk op maat te maken voor de organisatie, testen we eerst de mate van werkgeluk en werktevredenheid. Afhankelijk van de uitkomsten wordt het programma gebouwd op onderstaande pijlers. De totale doorlooptijd bedraagt 8 – 10 maanden.

5 pijlers van geluk

Bron: de Gelukscentrale

Samenwerking

In samenwerking met Tiny Fortezza-Kuiken van Eigenstijl Leefstijlcoaching maken we van dit programma een succes.
Ieder verzorgt deelsessies op het eigen vakgebied.

Resultaat

Met de inzet op werkgeluk werk je actief aan verhoogde productiviteit binnen jouw bedrijf.
Onderzoek uit de positieve psychologie toont aan dat gelukkige werknemers:
– 31% productiever zijn
– 27% minder ziek zijn
– 12% meer service verlenen
– 69% minder verloop realiseren!

Aanmelden

Interessant om hiermee met jouw collega’s aan de slag te gaan?
We bieden naast het langlopende programma ook kortere interventies en voor individuele vragen bieden we coaching.
Altijd op maat gemaakt!

TeamVerbinding

Teams bepalen in toenemende mate het succes van organisaties; niet alleen in organisatieresultaten, maar zeker ook in een gebleken effectievere persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. Samen werken en een goede samenwerking zijn niet vanzelfsprekend. Verschillende krachten zijn van invloed of een team effectief samenwerkt.

Het TeamVerbinding model is een instrument die het mogelijk maakt om de verschillende rollen binnen het team en het team als geheel te beschrijven en te visualiseren (team). Het geeft inzicht in de voorkeurrol van ieder teamlid, de relaties tussen de teamleden en de mate waarin deze rol vooral naar binnen of naar buiten toe wordt uitgevoerd (verbinding). Daarmee wordt inzichtelijk in welke rollen en in welke richting ontwikkeling van het team wenselijk is (ontwikkeling). De kracht van dit model ligt niet alleen in de beschrijving van de vijf rollen, maar juist ook in de verbinding van deze rollen onderling èn de verbinding van het team met haar omgeving. Juiste deze laatste relatie is bepalend voor het uiteindelijke resultaat!

Uit onze jarenlange management- en adviseurservaring is gebleken dat teams die op een succesvolle en geïnspireerde wijze samenwerken steeds vijf rollen in het team aanwezig waren. In onze online vragenlijst worden de vijf rollen en de voorkeursrol zichtbaar gemaakt. Deze rollen blijken aanvullend en ieder vanuit een eigen invalshoek een noodzakelijke bijdrage te leveren om als team effectief te kunnen presteren. Zo kent iedere rol activiteiten gericht op het team intern en haar teamleden, maar ook activiteiten die gericht zijn op de belangrijke verbinding met de buitenwereld. Juist deze laatste externe verbinding is belangrijk, omdat is gebleken dat teams met een focus naar buiten succesvoller zijn dan teams die (te veel) intern gericht zijn. Het team zelf is immers niet een doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken.

De rollen die in het model worden beschreven sluiten aan bij de vijf vensters op de werkelijkheid, te weten het handelen vanuit: willen, voelen, denken, kunnen en doen. Een tweede dimensie in het model wordt gevormd door de vier factoren die voor de specifieke rol leidend zijn in de richting van de activiteiten en de gebieden van aandacht. Deze vier factoren worden weergegeven op twee assen en staan tegen elkaar. Zo onderscheiden wij een focus gericht op veranderen en deze staat tegenover de focus op beheersen. De derde factor is gericht op relaties en staat tegenover de factor resultaten.

De vijf teamrollen

De vijf teamrollen sluiten aan op de vijf vensters en vier factoren. In de teamrol creëren wordt vanuit het denken de verbinding gelegd naar veranderingen. De teamrol stimuleren sluit aan op het voelen en is gericht op de mens. De focus op resultaten komt voort vanuit de teamrol produceren en sluit aan op het doen. Vanuit het kunnen is het teamrol controleren gericht op het beheersen. De laatste teamrol komt voort vanuit het willen en is gericht op het organiseren. De rollen zijn beschreven als werkwoorden, als symbool voor de wijze waarop gehandeld wordt.

Welke rol heb jij in het team en welke verbinding maak jij met je teamleden?

Doe de scan en ontdek welke rol jij laat zien als het gaat om samenwerken en het samen werken in een team!

 

SherpasProyects en TeamWerkt

Jakob Zwinderman* en Gerard Grommers

 

(*) mede schrijver van het boek ‘No Prima Donna’s’

Competentiescan, start voor ontwikkeling

Inzicht in competenties
Voor Sherpas Proyects staat de ontwikkeling van zelfinzicht centraal. Pas als je weet waar je zelf staat en welke invloed je hebt op je omgeving, kun je effectief richting geven aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
Wij helpen jou om aan je eigen stuur te zitten van jouw toekomst.

De Competentiescan is een verkorte vragenlijst die je op een snelle manier een eerste beeld van jouw persoonlijke competenties geeft – van je gedrag in relatie tot anderen. Hiermee verwerf je inzicht in jouw sterke competenties – jouw eigen krachtige basis!

8 Hoofdcompetenties

De Competentiescan geeft je een beeld op de volgende acht hoofdcompetenties:

1. RELATIEGERICHT
2. ONTWIKKELINGSGERICHT
3. TEAMSPELER
4. BETROKKEN
5. ZELF- EN ORGANISATIEBEWUST
6. (ZELF)LEIDERSCHAP
7. ONDERNEMEND
8. DOEL- EN PROCESGERICHT

Nieuwsgierig naar meer?
De scan is in het Nederlands en in het Engels gratis in te vullen.

Intervisie

Doelgroep

Managers en medewerkers die in een groep eigen thema’s willen verkennen en verdiepen. Leerbehoefte kennis en kunde zijn in veel organisaties aanwezig. Tijd en een manier om kennis en kunde goed met elkaar door te nemen ontbreekt vaak. Deelnemers zijn op zoek naar een gestructureerde manier om werkproblemen te analyseren en te zoeken naar alternatieven om te kunnen adviseren over de richting waarin een oplossing gevonden kan worden. De behoefte aan begeleiding is aanwezig, aangezien eigen pogingen om intervisie op te starten zijn mislukt en zijn vervallen tot ‘koffiepraatjes’.

Uitvoering

Via een gestructureerde vraagmethode worden werkproblemen geanalyseerd, van alternatieven voorzien en oplossingen geadviseerd. Het luisteren, vragen en doorvragen staat centraal. De inbrenger krijgt de aandacht die hij/zij verdient.

Effect

Het lerend vermogen van de deelnemer, de groep en de organisatie wordt verdiept. De analyserende gespreksmethode helpt de deelnemer zaken op een rijtje te zetten, weloverwogen keuzes te maken en gerichte acties te ondernemen.

Duur en groepsgrootte

Drie keer een begeleide intervisie van elk één dagdeel, met een steeds meer afnemende rol van de begeleider, zodat de groep het daarna zelf over kan nemen. De groepsgrootte is maximaal zes personen.

uw vragen en/of opmerkingen horen we graag

verstuur een Bericht naar Jakob