Coaching

Als je altijd doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg!

Coachen betekent mensen in beweging krijgen door ze te laten reflecteren op eigen gedrag en hier zelf verantwoordelijk voor te nemen. Soms is het nodig dat iemand eens met je mee kijkt naar hoe en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Door altijd maar gewoon door te gaan, roest je vast of dwaal je af van de koers die je eigenlijk wilt varen en dobber je wat rond in de waan van alle dag.

Een coach kan je helpen door met je te zoeken en te praten over de oorzaak van het vastlopen in je werk, het gevoel dat je wordt geleefd en dat het je ‘boven het hoofd’ groeit.

Een team heeft het soms nodig om even stil te staan bij waarom ze het team op deze wijze hebben vormgegeven en bij de manier waarop ze bezig zijn hun doelen te bereiken.

Door opnieuw de doelen, taken, rollen en verantwoordelijkheden eens onder de loep te nemen blijkt soms dat veel is ontstaan door ingesleten patronen en gewoonten. Af en toe eens kritisch stilstaan bij de huidige situatie geeft vaak hele goede ideeën voor veranderingen.


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

coaching sherpas proyects projects
coaching Sherpas Proyects