Deze vragenlijst brengt een aantal samenhangende behoeftes, gedragingen en kenmerkende uitspraken in kaart. Aan de hand daarvan kan een indicatie worden gegeven van de teamrollen die het best bij u passen.

De vragenlijst bestaat in totaal uit 50 stellingen en uitspraken. Het invullen duurt in totaal ongeveer 10 minuten.

U ziet hier een aantal stellingen die iets zeggen over uw rol in een team.
Geef per stelling aan in hoeverre deze voor u kenmerkend is.

  • Behoeftes
  • Gedragingen
  • Uitspraken
 0%

Page 1 of 3

Behoeftes

1. Ik wil graag besluiten nemen en acties benoemen
2. Ik houd van ordelijkheid en het werken volgens een plan
3. Ik vind het prettig om ongeremd te fantaseren in mogelijkheden
4. Ik houd ervan om overzicht te hebben hoe zaken lopen in een project
5. Ik ben van 'niet praten, maar aan het werk gaan'