Het afgelopen jaar heeft de coronapandemie ons voor vele veranderingen gesteld. Van routines en gewoonten, zowel privé als werkgerelateerd, naar nieuwe werkwijzen en andere patronen. Dit heeft ons allemaal geraakt en eenieder is er op zijn eigen wijze mee aan de slag gegaan. Eigenlijk een stukje bewustwording van het gewone wat niet meer gewoon is.

Dat geldt zeker voor mij persoonlijk. In de privésfeer hebben er grote veranderingen plaatsgevonden en de coronaperiode is voor mij een eyeopener geweest ten aanzien van werk. Vragen als, waar haal ik energie uit, waar zit ik in mijn kracht en waar kan ik mij verder in ontwikkelen. Dat beeld heb ik gescherpt en mijn keuze erdoor bepaald.

Sinds 2013 werk ik samen met Jakob Zwinderman en Peter Vos in de maatschap Sherpas Proyects. Vanaf 2016 als volledige maat. Mijn inbreng was ervaring in project- en programmamanagement en een persoonlijke ontwikkelvraag naar het trainersvak. Met Peter en Jakob als leermeesters was ik daarvoor aan het goede adres. Dit wilde ik naast mijn rol als programmamanager CIV Water oppakken.

De afgelopen jaren heb mij met name ontwikkeld als trainer projectmatig werken. Gezamenlijk hebben we een prachtig boek geschreven: Het projectassistentboek -Jouw rol en positie in projecten- waarin we onze trainers- en praktijkervaring hebben vastgelegd. Dit boek heeft als basis gediend voor meerdere succesvolle trainingen projectmatig werken.

Verbreding als trainer heeft onvoldoende aandacht gekregen. De succesvolle uitvoering van het programma CIV Water maakte de tijd beperkt om mij te verdiepen in andere en (ver)nieuwe(nde) trainingen. De combinatie van programmamanagement en trainingen projectmatig werken was voor de coronacrisis voor mij een prettige manier van werken. De onlinetrainingen maken het niet leuker voor mij als trainer. De interactie, het onverwachte en de werkvormen zijn anders dan in ‘live’ trainingen.

Dit heeft mij aan het denken gezet waar mijn kracht ligt. Die ligt in het managen van projecten en programma’s, de implementatie van een verandering en het meenemen van de medewerkers in een nieuwe situatie. Tijdens de coronacrisis ben ik gevraagd voor nog een project; uitdagend en in een andere sector dan water. Met dit nieuwe project erbij ligt mijn focus voor 100% op projecten.

Sherpas Proyects heeft de focus op training, coaching en advies en minder op projectmanagement waar ik mij op wil richten. Hier gaan onze sporen uit elkaar lopen. Dit heeft mij doen besluiten om uit de maatschap te stappen en als zelfstandige verder te gaan met mijn bedrijf Aguna (www.aguna.nl)

De samenwerking met Jakob en Peter krijgt daarom een andere vorm; niet meer onder de vlag van de maatschap Sherpas Proyects maar als netwerkpartners. We kennen elkaars expertise en kracht en willen deze ook over en weer inzetten op de klantvragen.

Een verandering met nieuw perspectief.

Pieter Hoekstra
Aguna